Informații privind protecția datelor

ale companiei About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (versiunea: decembrie 2023).

În următoarele informații privind protecția datelor, vă informăm cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg („ABOUT YOU” și/sau „operator”) despre prelucrarea informațiilor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR") și cu Legea federală germană privind protecția datelor („BDSG"). Informațiile noastre privind protecția datelor se aplică următoarelor site-uri web, aplicații și alte servicii și performanțe (denumite în continuare în mod colectiv „servicii“): www.crowdshopping.ro.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile noastre privind protecția datelor. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la informațiile noastre privind protecția datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa info@crowdshopping.ro.

Conţinut

Dați selectați titlurile capitolelor relevante pentru a trece direct la secțiunea care vă interesează.

1. Numele și datele de contact ale operatorului

Aceste informații privind protecția datelor se aplică prelucrării datelor de către

About You SE & Co. KG,
Domstraße 10, 20095 Hamburg
Telefon: 0800 890 133
E-mail: info@crowdshopping.ro

reprezentată legal de: ABOUT YOU Verwaltungs SE, care, la rândul său, este reprezentată de membrii Consiliului de administrație Tarek Müller, Hannes Wiese și Sebastian Betz.
Președintele comisiei de supraveghere: Sebastian Klauke

Website: www.aboutyou.de

pentru următoarele servicii: www.crowdshopping.ro

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor al operatorului la adresa

About You SE & Co. KG
În atenția lui Sebastian Herting - Biroul de protecție a datelor
Domstraße 10
20095 Hamburg Germania

E-mail: protectiadatelor@aboutyou.ro

.

3. Scopurile prelucrării datelor, temeiurile juridice și interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte și categoriile de destinatari

3.1. Accesarea site-urilor/aplicațiilor noastre web

3.1.1. Fișiere jurnal

De fiecare dată când accesați serviciile, informațiile sunt trimise către serverul serviciului nostru de către browserul de internet al terminalului dumneavoastră în cauză și sunt stocate temporar în fișiere jurnal. Înregistrările de date stocate în fișierele jurnal conțin următoarele date Data și ora accesării, numele paginii accesate, adresa IP a echipamentului care transmite solicitarea, tipul de echipament, cfRayId, referrer URL (URL-ul de origine de la care ați ajuns la serviciul nostru), cantitatea de date transferate, timpul de încărcare, informații despre produsul și versiunea browserului utilizat în fiecare caz și denumirea furnizorului dumneavoastră care vă asigură accesul la internet. Prelucrăm fișierele jurnal pentru a putea furniza serviciile noastre în mod fiabil și sigur.

În măsura în care prelucrăm date cu caracter personal (de exemplu, adresa IP), temeiul juridic este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. Interesul nostru legitim rezultă din

 • asigurarea unei configurări fără probleme a conexiunii,
 • asigurarea unei utilizări confortabile a serviciilor noastre,
 • analizarea securității și stabilității sistemului.

Nu este posibil să tragem nicio concluzie directă cu privire la identitatea dumneavoastră din aceste informații și nu vom proceda în acest sens. Informațiile sunt stocate și șterse în mod automat odată ce scopurile menționate mai sus au fost atinse. Termenele standard de ștergere se bazează pe criteriul necesității.

În măsura în care folosim module cookie sau tehnologii similare în legătură cu prelucrarea fișierelor jurnal descrise mai sus, acest lucru este absolut necesar pentru a vă oferi serviciile pe care le-ați solicitat. Putem utiliza aceste module cookie fără consimțământul dumneavoastră, în temeiul articolului 25 alineatul (2) nr. 2 din Legea germană privind protecția datelor și protecția vieții private în telecomunicații și telemedia („TTDSG“).

3.1.2. Module cookies și monitorizare

Informații generale

Noi și partenerii noștri utilizăm module cookie sau tehnologii similare (denumite împreună și „cookies“). Modulele cookie reprezintă mici fișiere text care pot fi stocate pe terminalul dumneavoastră (laptop, tabletă, smartphonen etc.) atunci când vizitați și/sau utilizați serviciile noastre. Modulele cookie nu cauzează nicio deteriorare a terminalului dumneavoastră și nu conțin viruși, troieni sau alte programe malware. În modulul cookie sunt stocate informații care rezultă în fiecare caz în legătură cu dispozitivul final specific utilizat. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că suntem direct informați cu privire la identitatea dumneavoastră și/sau că putem trage concluzii despre persoana dumneavoastră.

Unele dintre modulele cookie utilizate sunt șterse din nou la finalul sesiunii de navigare (așa-numitele module cookie de sesiune). Astfel de module cookie ne permit să îmbunătățim securitatea serviciilor noastre, de exemplu, prin prevenirea atacurilor de tip bot.

Alte module cookie rămân pe terminalul dumneavoastră și ne permit să recunoaștem terminalul dumneavoastră la următoarea vizită (așa-numitele module cookie persistente sau care se mențin după încheierea sesiunii). Aceste module cookie sunt utilizate, de exemplu, pentru a vă afișa reclame și conținuturi personalizate în cadrul serviciilor noastre.

Consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie

Utilizăm majoritatea modulelor cookie pe baza consimțământului dumneavoastră. Vă solicităm acest consimțământ în secțiunea noastră Consent Management Plattform („CMP“ și/sau „Centrul de preferințe”). În secțiunea respectivă este descrisă ca „Stocarea și/sau accesarea de informații pe terminalul dumneavoastră”. Dacă vă exprimați consimțământul, acesta reprezintă temeiul juridic pentru utilizarea modulelor cookie (articolul 25 alineatul (1) TTDSG în coroborare cu articolul 6 alineatul (1) a) din GDPR). Noi stocăm decizia pe care ați adoptat-o în această privință, în sensul dacă doriți să vă exprimați consimțământul, astfel încât să o putem pune în aplicare în mod corespunzător. O excepție de la această cerință de consimțământ se aplică numai în cazul modulele cookie sunt absolut necesare pentru furnizarea unui serviciu solicitat în mod expres de către dumneavoastră Putem utiliza aceste module cookie fără consimțământul dumneavoastră în baza articolului 25 alineatul (2) nr. 2 din TTDSG.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră pe baza modulelor cookie

În secțiunea noastră CMP vă rugăm, în mod suplimentar – în măsura în care este necesar – să vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră în baza acestor module cookie. În acest fel, solicităm consimțământul nu numai pentru noi, ci și pentru prelucrarea acestor date de către partener.

În cadrul CMP nostru regăsiți în special informații detaliate cu privire la scopurile pentru care noi și partenerii noștri am dori să prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră, precum și o listă a partenerilor noștri cu informații suplimentare privind prelucrarea datelor pe care aceștia ar dori să o efectueze pe baza consimțământului dumneavoastră.

Decizia adoptată de dumneavoastră în cadrul CMP, dacă, respectiv în ce pondere doriți să vă exprimați acordul cu privire la o prelucrare a datelor dumneavoastră în baza modulelor cookie, este stocată de noi prin intermediul unui așa-numit Consent-ID (exemplu d13b5c50-6x7a-4d7b-9962-3846c8abba), pe care le puteți regăsi și la finalul informațiilor de protecție a datelor ale companiei noastre, pentru a le putea pune în mod corespunzător în aplicare. Acest Consent-ID pseudonim este generat individual pentru dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului web, pentru a putea prezenta dovada juridică a setărilor efectuate de dumneavoastră în cadrul CMP nostru și a consimțămintelor exprimate/revocate în cadrul acestora, cu menționarea termenului (data, ora). Consent-ID poate fi accesată în orice moment de dumneavoastră în cadrul CMP nostru în secțiunea „Setări”.

Temeiul juridic pentru orice prelucrare de date efectuată în acest context este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera f) din GDPR. Avem un interes legitim în procesarea deciziei dumneavoastră cu privire la exprimarea consimțământului, astfel încât să nu fie necesar să vă întrebăm de fiecare dată când accesați serviciile noastre dacă doriți să vă exprimați consimțământul.

În măsura în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, articolul 6 alineatul 1 litera a) GDPR este temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor.

Mențiune privind dreptul de anulare

Vă puteți revoca consimțământul (consimțămintele) în totalitate sau parțial, în orice moment, cu efect pentru viitor, prin modificarea setărilor dumneavoastră în CMP noastre. aici și prin clicarea opțiunii „Confirmarea selecției“ sau prin selectarea opțiunii pentru „Respingere toate“. De asemenea, puteți regăsi în toate situațiile CMP-ul nostru în secțiunea inferioară a paginii, la link-ul „Centrul de preferințe (gestionarea consimțământului)". Anularea dumneavoastră nu modifică legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimțământului (consimțămintelor) exprimat (exprimate) până la anulare.

3.2. Încheierea, executarea și/sau încetarea unui contract

3.2.1. Prelucrarea datelor la încheierea unui contract

În cazul în care vă înregistrați la unul dintre serviciile noastre și/sau încheiați un alt contract cu noi (de exemplu, achiziționați un produs de la noi), prelucrăm datele necesare pentru încheierea, executarea și/sau încetarea contractului. Din această categorie fac parte

 • Formula de adresare
 • Prenume Nume
 • Adresa de facturare și de livrare
 • Adresa de e-mail
 • Detalii de facturare și de plată

Temeiul juridic este reprezentat de articolul 6 b) din GDPR, ceea ce înseamnă că ne furnizați informațiile în baza raportului contractual în cauză (de exemplu, gestionarea contului de client/utilizator, procesarea unui contract de vânzare-cumpărare) dintre dumneavoastră și noi.

Stocăm datele colectate pentru executarea contractului - cu excepția cazului în care le folosim în scopuri de marketing propriu - pe durata contractului respectiv și până la expirarea drepturilor de garanție, respectiv a drepturilor de garanție legale sau contractuale posibile și a termenelor de prescripție aplicabile. După expirarea acestui termen, stocăm informațiile necesare în conformitate cu legislația comercială și fiscală pentru relația contractuală pentru perioadele specificate de lege. Pentru această perioadă, datele vor fi prelucrate din nou numai în cazul unei revizuiri din partea autorităților fiscale. Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să consultațisecțiunea 6. Temeiul juridic pentru această prelucrare ulterioară a datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera c) din GDPR și articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. Avem un interes legitim în afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

Următoarele prelucrări de date sunt necesare, de asemenea, pentru a procesa un contract de vânzare-cumpărare prin intermediul serviciilor noastre:

Datele de plată sunt transmise furnizorilor de servicii de plată mandatați de noi să proceseze plata (plățile).

3.2.2. Utilizarea datelor în scopul prevenirii fraudei

Informațiile despre campanie (de exemplu, codurile de voucher și orice alte informații pe care le furnizați) pot fi utilizate pentru a verifica dacă codurile de voucher sunt utilizate în mod atipic (de exemplu, dacă un cod de voucher de crowdshopping are venituri sau comenzi deosebit de mari). În principiu, avem un interes legitim în efectuarea unei astfel de verificări. Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

3.3. Prelucrarea datelor în scopuri publicitare

Buletin informativ

Ca parte a serviciilor noastre, vă oferim posibilitatea de a vă abona la buletinul nostru informativ. Utilizăm așa-numita procedură Double-Opt-In (procedura DOI) pentru a ne asigura că nu se produc erori atunci când introduceți adresa dumneavoastră de e-mail: După ce v-ați introdus adresa de e-mail în câmpul de înregistrare și v-ați exprimat consimțământul cu privire la recepționarea buletinului nostru informativ, vă vom trimite un link de confirmare la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o. Numai în situația în care clic pe acest link de confirmare, adresa dumneavoastră de e-mail va fi adăugată la lista noastră de corespondență pentru trimiterea buletinului nostru informativ. Temeiul juridic pentru această prelucrare este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera a) din GDPR.

Mențiune privind dreptul de anulare
Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, prin expedierea unui mesaj la adresa info@crowdshopping.ro sau opțiunea de dezabonare de la finalul fiecărui buletin informativ.


3.4. Experiența personalizată de utilizare

Noi și partenerii noștri dorim să vă oferim cea mai personalizată experiență de utilizare posibilă în cadrul serviciilor noastre. Prin urmare, în cadrul CMP nostru, vă solicităm consimțământul dumneavoastră pentru scopurile de prelucrare descrise mai jos în secțiunile 3.4.1 - 3.4.4.. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor descrise în aceste secțiuni este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 a) din GDPR.

În plus, prelucrăm datele dumneavoastră pentru a vă putea furniza serviciile noastre în mod sigur și fiabil și în forma solicitată de dumneavoastră. Informații suplimentare cu privire la acest aspect pot fi găsite în secțiunea 3.4.5. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor descrise în aceste secțiuni este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera a) din GDPR. Avem un interes legitim de a oferi serviciile noastre în mod sigur și fiabil și de a furniza serviciile solicitate în mod expres de către dumneavoastră (de exemplu, funcția noastră de coș de cumpărături).

3.4.1. Identificarea pe site-uri terțe

Pentru anumite servicii, trebuie să putem atribui utilizatorii la site-urile noastre sau la site-uri terțe, de exemplu, pentru a vă putea afișa reclame pentru produsele noastre pe site-uri terțe. În acest scop, noi sau partenerii noștri atribuim un identificator pseudonim (ID). În plus, noi și partenerii noștri vă putem atribui site-uri ale unor terțe părți folosind adresa dumneavoastră de e-mail pseudonimizată sau numărul de telefon.

Puteți afla ce informații dorim să folosim noi sau partenerii respectivi pe baza consimțământului dumneavoastră în Lista de parteneri.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera a) din GDPR.

3.4.2. Anunțuri și conținuturi personalizate

Pentru a vă putea oferi o experiență completă în ceea ce privește ABOUT YOU, noi și partenerii noștri folosim anumite informații cu consimțământul dumneavoastră (de exemplu, informații despre browser, calea de acces, data și ora vizitei, locația geografică, adresa IP, date de utilizare, site-uri web vizitate) pentru a vă prezenta anunțuri și conținuturi personalizate în magazinul nostru online și pe site-urile terților, care se pot baza, de exemplu, pe preferințele dumneavoastră sau pe produsele vizualizate recent.

Puteți afla ce informații dorim să folosim noi sau partenerii respectivi pe baza consimțământului dumneavoastră în Lista de parteneri.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera a) din GDPR.

3.4.3. Cercetare de piață

Cu consimțământul dumneavoastră, noi și partenerii noștri folosim anumite informații despre interacțiunea cu conținutul și reclamele din magazinul nostru online și de pe site-urile terților pentru a înțelege mai bine modul în care acestea sunt recepționate de către utilizatorii noștri. Pentru a proceda în acest sens, combinăm seturi de date (cum ar fi profiluri de utilizator, statistici, studii de piață și date de analiză) care oferă informații despre modul în care dumneavoastră și alți utilizatori interacționați cu conținuturile și reclamele. Putem utiliza aceste informații pentru a identifica caracteristici comune, de exemplu, pentru a determina conținuturile relevante pentru anumite grupuri țintă.

Puteți afla ce informații dorim să folosim noi sau partenerii respectivi pe baza consimțământului dumneavoastră în Lista de parteneri.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera a) din GDPR.

3.4.4. Dezvoltarea produselor

Cu consimțământul dumneavoastră, noi și partenerii noștri folosim informații despre activitățile dumneavoastră în magazinul nostru online și pe site-urile terților (de exemplu, interacțiunea dumneavoastră cu reclamele sau conținutul), deoarece ne ajută să ne îmbunătățim produsele și serviciile și să dezvoltăm noi produse și servicii pe baza interacțiunilor cu utilizatorii, a tipului de grup țintăm etc. Acest scop nu include dezvoltarea sau îmbunătățirea profilurilor și identificatorilor de utilizator.

Puteți afla ce informații dorim să folosim noi sau partenerii respectivi pe baza consimțământului dumneavoastră în Lista de parteneri.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera a) din GDPR.

3.4.5. Performanță

Ne sunt necesare anumite informații pentru a pune la dispoziție magazinul nostru online în mod sigur și fiabil. În acest scop, monitorizăm și prevenim activitățile neobișnuite și potențial frauduloase (de exemplu, în ceea ce privește publicitatea, clicuri pe anunțuri de către boți) și ne asigurăm că sistemele și procesele funcționează corect și în siguranță. Informațiile pot fi, de asemenea, utilizate pentru a rezolva orice probleme pe care le aveți sau le avem cu livrarea conținutului și a reclamelor sau cu interacțiunea dumneavoastră cu acestea. În mod suplimentar, avem nevoie de anumite informații pentru a vă pune la dispoziție magazinul nostru online în forma pe care ați solicitat-o. De exemplu, ne amintim ce produse ați pus în coșul de cumpărături sau ați adăugat la lista de dorințe.

Puteți afla ce informații dorim să folosim noi sau parteneri respectivi în acest scopuri în Lista de parteneri.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 f) din GDPR. Avem un interes legitim de a oferi serviciile noastre în mod sigur și fiabil și de a furniza serviciile solicitate în mod expres de către dumneavoastră (de exemplu, funcția noastră de coș de cumpărături).

3.5. Modalități de contact

Dispuneți de posibilitatea de a ne contacta în mai multe moduri. Prin e-mail, prin telefon, prin chat sau prin poștă. Atunci când ne contactați, folosim datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar în acest context numai în scopul de a vă contacta și de a procesa cererea dumneavoastră de informații.

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 a), articolul 6 alineatul 1 b), articolul 6 alineatul 1 c) din GDPR, precum și articolul 6 alineatul 1 f) din GDPR. Avem un interes legitim în a răspunde la solicitările de informații din partea utilizatorilor noștri care sunt de natură generală și nu sunt direct legate de o relație contractuală.

3.6. Conținutul utilizatorului

Aveți posibilitatea de a vă publica propriul conținut în diverse locuri. (de exemplu, o imagine a campaniei, descrierea campaniei, comentarii etc.). În cazul în care publicați conținut propriu, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le introduceți în mod voluntar în contextul conținutului respectiv.

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR.

3.7. Social Media

În cadrul serviciilor noastre, integrăm elemente funcționale și de conținut (de asemenea, "funcția de partajare") pentru rețelele sociale Facebook și Instagram, operate de Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irlanda ("Meta") și WhatsApp, operată de WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda ("WhatsApp") și X, operată de Twitter International Unlimited CompanyOne Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda ("Twitter"). Aceasta poate include, de exemplu, conținut precum imagini, videoclipuri sau texte și butoane de pe crowdshopping.ro cu ajutorul cărora utilizatorii pot partaja conținut din serviciile noastre în cadrul rețelelor sociale.

Butonul este un hyperlink. Atunci când butonul apare pe serviciile noastre, nu se transmit date cu caracter personal operatorului WhatsApp, Meta sau Twitter.

Atunci când este utilizată funcția de partajare, furnizorii primesc informația că un utilizator a accesat pagina corespunzătoare a serviciului. În cazul în care utilizatorul este conectat, vizita poate fi atribuită contului de utilizator. În cazul în care utilizatorii interacționează cu butoanele, de exemplu, făcând clic pe butonul de partajare sau postând un comentariu, informațiile corespunzătoare sunt transmise direct din browserul dvs. către Meta, Twitter sau WhatsApp și stocate acolo. În cazul în care un utilizator nu este membru al Facebook, X sau WhatsApp, este totuși posibil ca furnizorul să stocheze adresa IP a acestuia.

Informații suplimentare privind prelucrarea datelor de către furnizorul rețelei sociale pot fi găsite în politica de confidențialitate a furnizorului:

Dacă nu doriți ca datele dvs. să fie prelucrate de rețelele sociale în acest mod, nu trebuie să activați funcția de partajare.

Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 f) din GDPR. Avem un interes legitim în a le oferi utilizatorilor noștri posibilitatea de a partaja conținut din serviciile noastre pe rețelele de socializare, la cererea acestora.

4. Nu există nicio obligație de a furniza date

În principiu, nu sunteți obligat să ne furnizați datele dvs. personale. Cu toate acestea, utilizarea anumitor zone ale serviciilor noastre poate necesita furnizarea de date cu caracter personal, în special atunci când achiziționați bunuri sau creați o campanie. Dacă nu doriți să ne furnizați datele necesare în acest scop, din păcate nu veți putea utiliza domeniile relevante ale serviciilor.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

5.1. Divulgarea datelor către terți

Vom divulga datele dumneavoastră către terțe părți din afara ABOUT YOU numai dacă acest demers este permis din punct de vedere legal (de exemplu, deoarece noi sau terța parte avem un interes legitim în dezvăluirea datelor, suntem obligați prin lege să le dezvăluim sau pe baza consimțământului dumneavoastră).

În plus față de părțile terțe menționate în informațiile noastre privind protecția datelor și în CMP noastre, putem divulga date cu caracter personal unei terțe părți, în special

 • dacă suntem obligați să procedăm în acest sens în baza cerințelor legale sau printr-o dispoziție executorie emisă de către autorități sau instanțe în cazuri individuale (în raport cu autoritățile);
 • în legătură cu litigiile juridice (în raport cu instanțele de judecată sau cu avocații noștri) sau audituri fiscale (față de auditori)
 • în cazul în care colaborăm cu consultanții fiscali;
 • în legătură cu posibile infracțiuni, față de autoritățile de anchetă competente;
 • în cazul vânzării unui sector de activitate (în raport cu cumpărătorul).

În măsura în care transmitem datele dumneavoastră către terți pe baza consimțământului dumneavoastră, explicația poate fi furnizată și atunci când se obține consimțământul.

5.2. Divulgarea către persoanele împuternicite de operator

În anumite domenii, atunci când prelucrăm datele dumneavoastră folosim așa-numite persoane împuternicite de către operator. O persoană împuternicită de către operator este o persoană fizică sau juridică care prelucrează datele cu caracter personal în numele nostru și pe baza instrucțiunilor noastre, noi rămânând responsabili pentru prelucrarea datelor. Persoanele împuternicite de operator nu utilizează datele în scopuri proprii, ci efectuează prelucrarea datelor exclusiv pentru operator.

În măsura în care persoanele împuternicite de operator nu sunt deja numite în aceste informații privind protecția datelor, acestea sunt, în special, următoarele categorii de persoane împuternicite de operator:

 • Furnizori de servicii IT (expedierea de e-mailuri și buletine informative),
 • Call-Center (formularea de răspunsuri la întrebările clienților)

6. Perioada de stocare și ștergerea datelor

ABOUT YOU stochează datele cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate în această informare privind protecția datelor, în special pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și legale. De asemenea, putem stoca datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri dacă și atât timp cât este permisă de lege o stocare suplimentară în anumite scopuri.

Dacă vă închideți contul de client/ contul de utilizator, vom șterge toate informațiile personale stocate. În cazul în care ștergerea completă nu este posibilă din motive legale sau nu este necesară, vom bloca informațiile respective. Blocarea este realizată, de exemplu, în cazul în care se aplică obligații de stocare în conformitate cu legislația comercială sau fiscală, de exemplu din Codul Comercial (HGB) și Codul Fiscal (AO). Ne revine obligația de a arhiva informații timp de până la zece ani pentru audituri și verificări fiscale. Chiar dacă nu se aplică nicio obligație legală de arhivare, putem renunța la ștergerea imediată în anumite cazuri permise de lege. Acest lucru se aplică, de exemplu, în cazul în care informațiile în cauză pot fi în continuare necesare pentru prelucrarea ulterioară a contractului sau pentru urmărirea sau apărarea drepturilor (de exemplu, în cazul unor reclamații). Criteriul relevant pentru durata blocării este reprezentat în acest context de termenele de prescripție legale respective, după expirarea cărora ștergem ulterior informațiile..

7. Destinatarii din afara SEE

De asemenea, transmitem date cu caracter personal unor terțe părți sau persoane împuternicite de operator cu sediul în țări din afara Spațiului Economic European („SEE“). În acest caz, ne asigurăm că destinatarul fie dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor, fie este disponibil consimțământul dumneavoastră expres înainte de a transmite datele.

Un nivel adecvat de protecție a datelor există, de exemplu, în situația în care Comisia Europeană a adoptat o așa-numită decizie de adecvare pentru țara respectivă (articolul 45 din GDPR). În ceea ce privește SUA, Comisia Europeană a decis că acolo există un nivel adecvat de protecție a datelor în cazul în care destinatarul datelor participă la EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF) și deține o certificare actuală în acest sens. În cazul în care destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal se află în SUA și participă la DPF, ne bazăm, prin urmare, pe această decizie de adecvare (articolul 45 din GDPR).

Alternativ, asigurăm un nivel adecvat de protecție a datelor prin convenirea cu destinatarii a așa-numitelor clauze contractuale standard ale UE ale Comisiei Europene (articolul 46 din GDPR). În acest caz, efectuăm așa-numite Transfer Impact Assessments - evaluări ale impactului transferului - și convenim măsuri de protecție suplimentare cu destinatarul sau le punem în aplicare, dacă este necesar. În mod specific, convenim modulul 1 al clauzelor contractuale standard ale UE cu destinatarii care sunt operatori (independenți) și modulul 2 al clauzelor contractuale standard ale UE cu destinatarii care acționează în calitate de împuterniciți desemnați de noi.

În acest sens este vorba despre terți sau împuterniciți din următoarele țări SUA (în acest sens ne bazăm pe DPF“), UK (ne bazăm în acest sens pe decizia de adecvare a Comisiei Europene care poate fi accesată aici“).

Puteți obține de la noi o copie a reglementărilor convenite în mod specific pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor. În acest scop, vă rugăm să luați legătura cu info@crowdshopping.ro sau să valorificați informațiile de contact menționate în secțiunea 2..

8. Drepturile dumneavoastră

8.1. Prezentare generală

În plus față de dreptul de a retrage consimțământul pe care ni l-ați acordat, dispuneți de următoarele drepturi suplimentare dacă sunt îndeplinite cerințele legale relevante:

 • dreptul la informare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi (articolul 15 din GDPR), în special puteți solicita informații cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele dumneavoastră, perioada de stocare planificată, originea datelor dumneavoastră în cazul în care acestea nu au fost colectate direct de la dumneavoastră;
 • dreptul la rectificarea datelor inexacte sau la completarea datelor incomplete (articolul 16 din GDPR)
 • dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră stocate de noi (articolul 17 din GDPR), cu condiția ca cerințele aplicabile să fie îndeplinite și, în special, să nu fie necesară respectarea de către noi a termenelor de arhivare legale sau contractuale sau a altor obligații legale sau a drepturilor privitoare la stocarea ulterioară,
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră (articolul 18 din GDPR) dacă exactitatea datelor este contestată de dumneavoastră (pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal); prelucrarea este ilegală, dar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor; noi nu mai avem nevoie de datele respective, dar acestea vă sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale sau v-ați opus prelucrării în temeiul articolului 21 din GDPR (atâta timp cât nu este încă clar dacă motivele noastre legitime prevalează asupra motivelor dumneavoastră),
 • dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR, ceea ce înseamnă dreptul, în cazul prelucrării bazate pe consimțământul dumneavoastră (articolul 6 alineatul 1 litera a) din GDPR) sau pentru executarea unui contract (articolul 6 alineatul 1 litera b) din GDPR), care se realizează prin intermediul unor proceduri automatizate, de a primi datele stocate de noi despre dumneavoastră într-un format comun, lizibil electronic sau de a solicita ca acestea să fie transferate către un alt operator (acesta din urmă, în măsura în care demersul respectiv este fezabil din punct de vedere tehnic),

Puteți valorifica datele menționate anterior, care vi se cuvin, la adresa de mail info@crowdshopping.ro.

Dispuneți, de asemenea, de dreptul de a formula o reclamație la o autoritate de supraveghere. În special, puteți contacta autoritatea de supraveghere de la locul de reședință sau de la locul de muncă obișnuit sau de la sediul companiei noastre.

8.2. Drepturi de obiecție

Dispuneți de dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri publicitare („Opoziție la publicitate").

În plus, dispuneți de dreptul de a vă opune prelucrării datelor din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară, în temeiul articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. În acest caz, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepția cazului în care putem - în conformitate cu cerințele legale - să demonstrăm motive legitime și imperioase pentru continuarea prelucrării care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră, sau dacă prelucrarea servește la constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

 Puteți valorifica drepturile de opoziție la adresa info@crowdshopping.ro .

8.3. Dreptul de anulare

În măsura în care prelucrăm datele pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de anulare în orice moment a consimțământului. Anularea dumneavoastră nu modifică legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimțământului (consimțămintelor) exprimat (exprimate) până la anulare.

În principiu, puteți valorifica dreptul de anulare la adresa info@crowdshopping.ro .

Vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie, respectiv pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe baza acestora, în totalitate sau parțial, modificând setările din CMP aici și clicând opțiunea pentru „Confirmarea selecției mele“ sau prin alegerea opțiunii „Respingeti toate“. De asemenea, puteți regăsi în toate situațiile CMP-ul nostru în secțiunea inferioară a paginii, la link-ul „Manager preferinte (Manager permisiuni)".

ID-ul de consimțământ:

 

Descărcați informațiile privind protecția datelor în format PDF

Tipărirea informațiilor privind protecția datelor

Descărcarea unui program de citire a fișierelor PDF